© 2017 Velko Georgiev. All rights reserved.

Манастирът „Св. Симеон Стълпник“

На 6 км. от Горна Малина се намира с. Априлово, едно от най-големите села в общината, където може да посетите църквата „Успение Богородично“. Южно над селото като корона се издига първото възвишение на Средна гора, наричано от местните жители „Баба̀та“, покрито с широколистна и иглолистна растителност, а на върха му е манастирът „Св. Симеон Стълпник“.